EXPOSICIONS


🏺 Desde l’any 2007 he realitzat varies exposicions sola i col·lectivament.