GERRES

🏺 Els realitzo amb fang roig o gres, mitjançant el tron ceràmic.
🏺 Peces úniques elaborades artesanalment.

Caminant
Foc